Cookies & privacy

Deze website gebruikt cookies. Lees meer

Ok

Algemene voorwaarden

Doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onlineboekingen die bij onze zaak worden gemaakt. De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen enkele boeking is mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant beschikt over de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina’s en aanbiedingen worden te goeder trouw uitgewerkt op basis van de beschikbare gegevens. Kaarten, foto’s en illustraties worden alleen ter informatie getoond en vertegenwoordigen geen contractuele verplichtingen. Ze kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen nog voor de boeking is afgerond. De klant geeft ons de toelating de eventuele materiële, kennelijke fouten in de door ons verstrekte informatie te verbeteren.

Prijs

De prijzen die op het moment van de boeking worden weergegeven, omvatten de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, kosten en andere vergoedingen. Eventuele supplementen worden duidelijk aangegeven voordat de boeking van de dienst wordt verricht. De klant geeft ons de toestemming kennelijke fouten in de prijs te verbeteren.

Boeking

De klant kiest uit de evenementen die worden aangeboden op de website van het kasteel van Groot-Bijgaarden, waaronder Floralia Brussels. De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmodaliteiten van de diensten die beschikbaar zijn op de boekingstool en dat hij de vereiste en/of aanvullende informatie heeft gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken uit te voeren. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften. Wij zijn in dit opzicht geenszins aansprakelijk. De boeking wordt na afloop van het boekingsproces geacht door de klant te zijn aanvaard.

Boekingsproces

De boekingen van de klant gebeuren via het digitale ticketprogramma Grand-Bigard die online toegankelijk is via de website https://kasteelgrootbijgaarden.be en dient hier de stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van het gewenste evenement, gewenste hoeveelheid, invullen van persoonlijke gegevens. De klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. De klant verbindt zich ertoe voorafgaand aan elke boeking, alle informatie in te vullen die nodig is voor de boeking. De klant verklaart dat de verstrekte informatie exact en waarachtig is. De klant wordt ook gevraagd om onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie en betaling van de gevraagde diensten: invoeren van de bankkaartgegevens of de betaling over te maken via Payconiq. De klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden op het moment van de aankoop van de Producten en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Betalingen

De tickets kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website en mobiele applicaties ter beschikking worden gesteld, o.a. Maestro, Bancontact, Ideal, Visa, Mastercard en American Express. De reservatie een ticket wordt slechts bevestigd en wordt definitief na de effectieve betaling van de prijs. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop. Indien de Klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, zoals gecommuniceerd op de website het kasteel van Groot-Bijgaarden gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren. Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Het kasteel van Groot-Bijgaarden behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude of onregelmatigheden. De aangekochte tickets mogen niet verhandeld of doorverkocht worden tegen een hogere prijs, noch mogen zij worden gebruikt voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven. Het kasteel van Groot-Bijgaarden behoudt zich het recht voor om de tickets te annuleren van zodra is vastgesteld dat deze onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan wie dan ook.

Ontvangstbewijs van de boeking

De boekingstool meldt de ontvangst van de boeking van de klant en bevestigt deze meteen door een e-mail te sturen. De bevestiging van de boeking per e-mail geeft een overzicht van het contractvoorstel, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden gerelateerd aan het gekozen tarief en aanvaard door de klant, de datum waarop de boeking werd uitgevoerd en het adres van de zaak, waar de klant eventuele klachten kan indienen.

Herroepingsrecht

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zijn boeking als de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet.

Zoals hierboven uiteengezet, heeft het herroepingsrecht betrekking op de aankoop van goederen en diensten.

Niet alle categorieën kunnen echter onder dit recht vallen. Dit is het geval voor :

  • Gepersonaliseerde aankopen zoals op maat gemaakte kleding
  • Bederfelijke goederen
  • Verzegelde bestellingen om hygiënische redenen zoals cosmetica
  • Leveringen zoals stookolie
  • Reizen (hotel, vliegtuig, autoverhuur, enz.)
  • Reserveringen voor ontspanning (restaurants, bioscopen, shows, sportevenementen, enz.)
  • Op openbare veilingen gekochte producten
  • Drukpers, behalve in het geval van een abonnement

Respect voor de privacy

We verzamelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016/679). De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw boeking en zijn onmisbaar voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van bovengenoemde Verordening). Daartoe kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners, waaronder ons online boekingstool, de dienstverleners voor online betalingen en dienstverleners in andere Staten. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de aanbieder van de betalingsdienst aan de bank van de zaak worden doorgegeven voor de uitvoering van het boekingscontract. We maken enkel gebruik van partners die een beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met de regels vastgelegd in de AVG. Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promoties of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen. We bewaren uw gegevens voor een ongedetermineerde duur.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het doel van uw correspondentie. Uw klachten over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde controle-instantie.

Voorwaarden

Het bezit van een Grand-Bigard ticket houdt in dat de houder van het ticket akkoord met de hieronder uiteengezette voorwaarden en adviezen en impliceert een verbintenis van de houder om deze te aanvaarden.

1. Deze voorwaarden dienen samen gelezen te worden met alle andere verklaringen en/of richtlijnen die ofwel op het ticket staan ofwel op de website van Floralia Brussels www.floralia-brussels.be

2. Alle aangekochte tickets worden in geen enkel geval terugbetaald

3. Bij alle gekochte tickets waaraan een kortingscode is gekoppeld, kan de korting niet met terugwerkende kracht worden toegevoegd

4. De laatste toegang tot het event is om 17:30 uur

5. De route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens

6. Kleed u aan voor een lentedag in de open lucht. Bezoekers worden aangeraden geschikte schoenen te dragen. Er is zijn geen lockers op de locatie, dus bezoekers zullen geen tassen of grote voorwerpen kunnen opbergen. Scooters, skates en fietsen zijn niet toegestaan op de locatie

7. De Floralia Brussels tentoonstelling is open ongeacht de weersomstandigheden, maar bij extreem slecht weer wordt op de dag zelf vóór 15.00 uur besloten de avond te sluiten en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

8. Houders van een ticket, gelieve bij aankomst uw ticket aan de stewards bij de ingang te tonen op uw smartphone.

9. Bezoekers stemmen in met het gebruik van foto's of videobeelden die van hen tijdens het festival worden gemaakt voor promotie- en marketingdoeleinden.

10. Er mag GEEN alcohol of voeding worden meegenomen naar het festival.

11. Privé geluidsinstallaties, illegale substanties, legale drugs, glas, vuurwerk, vuurpijlen, laserpennen, en elk ander voorwerp dat door de organisatoren als ongeschikt of ongepast wordt beschouwd, worden niet toegelaten op het terrein.

12. Gelieve het park te respecteren en gebruik te maken van de voorziene vuilnisbakken en te helpen om de omgeving schoon en netjes te houden. Het is verboden de bloemperken te betreden.

13. Floralia Brussels is geschikt voor kinderen. Kinderen onder de 6 jaar hebben gratis toegang tot het domein. Kindertickets zijn beschikbaar voor kinderen van 6 - 14 jaar.

14. Officiële merchandise is alleen festival merchandise die binnen het festivalterrein te koop is. Koop geen goederen van niet-officiële verkopers.

15. Op het festivalterrein mag niet commercieel worden gehandeld zonder schriftelijke toestemming.

16.  Indien het evenement op een bepaalde dag wordt afgelast, wordt aan de klanten een andere dag gevraagd om het domein te bezoeken.

17. Er worden in geen geval duplicaattickets uitgegeven als u ze verliest of beschadigt. Bewaar uw tickets goed op uw smartphone of print ze uit en neem ze mee. U mag geen tickets doorverkopen. Het is ten strengste verboden om te proberen een ticket door te verkopen voorafgaand aan of op het festivalterrein, onder welke omstandigheden dan ook.

18. Fotograferen en filmen van het festival is toegestaan en voel je vrij om te posten op social media en het festival te promoten. Echter, filmen met een drone is niet toegestaan, tenzij dit van tevoren is afgesproken en er schriftelijk toestemming voor is gegeven.

19. Het is tegen de wet om te roken in gesloten ruimtes, gelieve de bewegwijzering rond het op het domein in acht te nemen.

20. De organisatoren behouden zich het recht om voor en tijdens het evenement alle beperkingen/voorwaarden toe te passen die noodzakelijk worden geacht om een veilig beheer van het terrein te waarborgen.

21.  De organisatoren behouden zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen overeenkomstig nieuwe wetten, wetgeving of intern bedrijfsbeleid.

Optac nv
Luttrebruglaan 19
1190 Brussel
BTW BE0431.656.433
www.floralia-brussels.be

Wij danken u voor het lezen en het naleven van de voorwaarden en kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op een prachtige lentedag in Floralia Brussels.